Mette Klingenberg

Anders Myrhøj Jensen

 • Museumsinspektør, marinarkæologi
 • anders.jensen@strandingsmuseet.dk
 • +45 2226 3308

Anne Brill

 • Arkæolog

Astrid Toftdal Jensen (på barsel)

 • Museumsinspektør, arkæolog. Henvendelser om danefæ
 • astrid.jensen@holstebro-museum.dk
 • +45 2060 9279

Axel Hee Rømer

 • Museumsinspektør, Luftfotoarkæologisk Center (LAC)
 • axel.hee@holstebro-museum.dk
 • +45 2245 8152

Janne Porsgaard Dam

 • Museumsinspektør, arkæolog. Henvendelser om danefæ
 • jada@kulmus.dk
 • +45 9339 4632

Bo Ejstrud

 • Centerleder, Luftfotoarkæologisk Center
 • bo.ejstrud@holstebro-museum.dk
 • +45 2245 8162

Kathrine Knudsen Møller

Kristine Louise Lind Liljegren

 • Arkæolog

Lotte Bach Christensen

 • Museumsinspektør, arkæologi
 • lotte.bach@holstebro-museum.dk
 • +45 4025 8573

Matias Sebastian Møller

 • Arkæolog

Mathias Svane Hansen

 • Arkæolog

Mathilde Schødt Veland

 • Arkæolog

Pia Berg Christensen (på barsel)